کد خبر : 93092
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 10:48
تعداد بازدید : 492

تعزیه زمینه قزوین


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت676

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
 
عنوان پایان نامه نظری
تعزیه زمینه قزوین
استاد راهنمای پایان نامه عملی - استاد راهنما پایان نامه نظری خاکی ، محد رضا
استاد مشاور
 فهیمی ،  حسین
نام دانشجو  پیشدار ،  رئوف
ماه دفاع بهمن سال دفاع 1388
چکیده پایان نامه :

چکیده: (ضرورت ، اهداف، روش تحقیق و شیوه های مورد استفاده)
 اگر فقط اسناد را ملاک قرار دهیم که در این تحقیق به آن ها اشاره و استناد شده است، در قزوین از دوره ی صفویه تعزیه رواج داشته است.هنرمندان تعزیه قزوین از گذشته های دور موفق شدند نسخی در قلمرو هنر شبیه خوانی به وجود بیاورند، که این نسخ با مایه های موسیقیایی خاصی خوانده می شوندکه اختصاص به این منطقه دارد، بر این اساس می توانیم بگوییم که تعزیه قزوین در پیشبرد و تنوع این هنر خیلی مؤثر بوده است.
تاجایی که بعضی از  نسخه های تعزیه را در اصطلاح "زمینه قزوینی" می گویند و قزوین از جاهایی است که زمینه تعزیه اش مشهور است. از ویژگی نسخه های شبیه خوانی این منطقه این است که از لحاظ زبانی تقریباً همه ی نسخه های تعزیه در آن به دو زبان فارسی و ترکی است و علاوه بر تعزیه های شناخته شده، بعضی از مجالس کامللاً غریب تعزیه را به رسته تحریر و تدوین درآورده اند. موسیقی تعزیه در خط قزوین در عین اینکه در دستگاه های متداول است، گوشه ها و درگاههایی دارد که خاص این شهر است.
از قزوین تعزیه خوان های بزرگی برخاسته اند که بسیاری از آن ها مانند مرحوم " ثقفی" و "جناب" از چهره های برجسته این هنر در کشور هستند. اداره تکیه دولت، تنها محل رسمی برگزاری تعزیه در ایران دوره ناصری در اختیار و اراده قزوینی ها بود.
 تعزیه قزوین را از حیث شیوه های اجرایی و قواعد فنی مربوط به تعزیه از اجررا، پیش واقعه خوانی و اختنام از تعزیه هایی می دانند که باعث جذب مخاطبان از هر گروه می شود. این مهم به محتوای بسیار غنی تعزیه زمینه قزوین از سه بعد شهر، موسیقی و نمایش باز می گردد.
بدیهی است که چنین پیشینه، قابلیت، غنا و قدرتی روی هنر تعزیه در زمینه های رایج در کشور تأثیر بگذارد و یاازآن متأثر شوند. متأسفانه فقدان پژوهش های میدانی و مدون امکان کار به صورت آکادمیک روی این مهم یعنی تأثیر تعزیه زمینه قزوین روی دیگر زمینه های رایج را نمی دهد. برای این مهم ابتدا و به ضرورت باید ابعاد مسأله و موضوع را شناخت.
من در این تحقیق با استفاده از شیوه های میدانی و کتابخانه ای بر آن هستم تا شاخصه ها و نشانه های خاص تعزیه زمینه قزوین را معرفی کنم که فقر آن بشدت احساس می شود. امید که دیگران به تحقیق و پژوهش بیشتر در آن و ظرایف و دقایقش بپردازند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :