کد خبر : 93091
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 10:41
تعداد بازدید : 296

زیر ساخت های نمایشی در اسطوره ها و باورهای


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت 670

کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
 
عنوان پایان نامه نظری
زیر ساخت های نمایشی در اسطوره ها و باورهای
آفرینش ادیان ایرانی- اسلامی
استاد راهنمای پایان نامه عملی -- استاد راهنما پایان نامه نظری  اسدی ،  سعید
استاد مشاور معافی غفاری ، فرزاد نام دانشجو بصیری  بیرق ، مریم
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1389
چکیده پایان نامه :

چکیده:
 این پژوهش به بررسی و تطبیق زیر ساخت های نمایشی اسطوره آفرینش در ادیان ایرانی- اسلامی، به ویژه سه دین مهری، زردشتی و اسلامی پرداخته است. همچنین جستجو برای یافتن نمودهای نمایشی این اسطوره در آیین های نمایشی مربوط به این ادیان مد نظر بوده است. بدین منظور با مطالعه ای تحلیلی تطبیقی ارتباط بین اسطوره، دین و روایات  مختلف مربوط به آفرینش انسان و پدیده های جهان در ادیان، بررسی شده است.
 سپس با کشف زیر ساختارها و موقعیت های نمایشی این اساطیر و همچنین نمودهای آن نتایجی حاصل شده است. این یافته ها نشان می دهد که با وجود بن مایه های نمایشی مشابه در ادیان، اشتراکاتی بین اسطوره، دین و آیین دیده می شود؛ همچنین رفتارها و نشانه های نمایشی ادیان قبل و بعد از اسلام همسانی بسیاری با هم دارند.


کلید واژه ها:
اسطوره آفرینش، دین مهر، زردشت، اسلام، زیرساخت نمایشی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :