کد خبر : 93090
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 10:33
تعداد بازدید : 435

چگونگي نمايش معماري در آثار نگارگري ايران


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت243

کارشناسی ارشد نقاشي  عنوان پایان نامه نظری چگونگي نمايش معماري در آثار نگارگري ايران
استاد راهنمای پایان نامه عملی
 خدادادی ،  رضا
استاد راهنما پایان نامه نظری حسینی ،  مهدی
 
استاد مشاور -- نام دانشجو
 میر بابایی ، نغمه  سادات
ماه دفاع زمستان سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه :
چکیده
بررسی آثار هنری گذشتگان کاری است دشوار. نمایش معماری در آثار نگارگری ایرانی می تواند به عنوان سند معتبری از دوران خود  به حساب آید. با بررسی هر بیشتر نگاره ها و چگونگی نمایش معماری در این آثار می توان به این موضوع پی برد که هنرمند نگارگر چگونه نمایش واقع گرایانه یا غیرواقعی یا نمادین یا انتزاعی از معماری دوران خود ارائه داده اند. در این پژوهش به بررسی نگاره های موجود و در دسترس پرداخته شده است،که انتخاب این نگاره ها از نظر نمایش معماری در این آثار است. روش این پژوهش کتابخانه ای است. این پژوهش در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول انواع بناهای معماری ترسیم شده در نگارگری، معرفی عناصر مهم به کار رفته در معماری موجود در نگاره ها و هنرهای سنتی بکار رفته در معماری سنتی است. در فصل دوم از درک بصری فضای معماری در نگارگری، ساختار فضا در معماری ایرانی، ویژگی های بیانی نگارگری ایرانی، ترسیم فضای معماری در نگارگری و هماهنگی میان انسان، معماری و روایت صحبت به میان آمده است. فصل سوم به معرفی نسخه های مصور موجود و تحلیل برخی از نگاره های که نمایش معماری در آنها به چشم می خورد اختصاص دارد. که این نسخه ها شامل دوره های سلجوقی، ایلخانی و آل اینجو، مظفریان، جلایریان، تیموری، صفوی و قاجار است. هدف از این پژوهش بازخوانی تصویری نگارگری ایرانی از منظر چگونگی نمایش معماری در این آثار است.

كليد واژه ها :
معماري ايراني، نگارگري ، مكاتب نگارگري ايراني ، عناصر معماري ، تزئينات بنا.

برای مشاهده پایان نامه اینجا را کلیک کنید


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :