کد خبر : 93089
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 10:24
تعداد بازدید : 445

رويكرد نگارگري ايراني به ادبيات غنايي ايران


مقطع  تحصیلی .شماره  ثبت 235

 کارشناسی  ارشد   نقاشی 

عنوان پایان نامه نظری
رويكرد نگارگري ايراني به ادبيات غنايي ايران
استاد راهنمای پایان نامه عملی  خدا دادی ،  رضا استاد راهنما پایان نامه نظری
 خد دادای ،  رضا 
استادان مشاور  شوشه  ریز ،  صدیقه نام دانشجو  عاطفی ، مهدی 
ماه دفاع تیر سال دفاع 1387
چکیده پایان نامه : 
 
از دیرباز در ایران، ابدبیات ، به ویژه ادبیات منظوم ، الهام بخش نگارگران و نقاشان بوده است . معمولاً شاهکارهای ادبی، شاهکارهای  نگارگری را در پی داشته اند. یکی از گونه های ادبی مهم ، به لحاظ محتوایی، ادبیات غنایی است که خود انواع مختلفی همچون تغزل ، سروده های پهلوانی، مدح و رثا، عرفان، توصیف و ... دارد و این نوع ادبیات است که به ویژه ، تاثیر قابل ملاحظه ای در نگارگری ایرانی داشته است .
در این تحقیق سعی شده است که برخی گونه های ادبیات غنایی و نمونه هایی از شاهکارهای نگارگری که برپایه ی آن پدیده آمده است ، مورد بررسی قرار گیرد و اهدافی که دنبال شده اند، عبارتند از :
1- بررسی و شناخت ادبیات غنایی و گونه های آن
2- اهمیت تاثیر گونه های ادبیات غنایی در نگارگری ایرانی .
3- معرفی نمونه های شاخص نگارگری برآمده از ادبیات غنایی
4- تجزیه و تحلیل فرم و محتوای برخی نمونه های نگارگری ایرانی مربوط به ادبیات غنایی .

نتیجه تحقیق :
در این تحقیق ملاحظه می شود که با بررسی گونه های ادبی غنایی ، می توان تجزیه و تحلیل دقیق تری از نگاره های معرفی شده داشت و با توجه به این گونه ی ادبی خاص ، معنا و قالب نقاشی ایرانی را بررسی کرد.

واژه های کلیدی :
انواع ادبی ، ادبیات غنایی ، ادبیات غنایی – داستانی ، ادبیات غنایی – حماسی ، ادبیات تغزلی ، ادبیات توصیفی ، ادبیات عرفانی ، ادبیات تعلیمی ، مدح و رثا، نگارگری ایرانی ، فرم و محتوا .

 

برای مشاهده پایان نامه اینجا را کلیک کنید


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :