کد خبر : 93082
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 9:15
تعداد بازدید : 323

زن در داستان و تصاوير هزار و يك شب دوره ي قاجار


مقطع  تحصیلی . شماره  ثبت234

کارشناسی ارشد نقاشي
 
عنوان پایان نامه نظری زن در داستان و تصاوير هزار و يك شب دوره ي قاجار
عنوان پایان نامه عملی  سلیمی ،  همایون استاد راهنما  خسروی  نوری ،  بهزاد
استاد مشاور  شوشه  ریز ،  صدیقه نام دانشجو  پرورش ،  شکیبا
ماه دفاع شهریور سال دفاع 1387 

چنان که حق در عین آشکاری پوشیده است، زن نیز همواره در لایه های فرهنگ جوامع در عین آشکاری پوشیده مانده است. هزار و یک شب که فاقد یک مولف مشخص است و نمی توان گفت که به یک فرهنگ مشخص، بلکه به مجموعه ای از تمدن ها و فرهنگ ها وابسته است، تبدیل به مکانی برای حضور زنان می شود تا جایی که به اعتقاد بسیاری دارای یک مولف واحد و زن ستایی متعصب بوده است. با آن که در تاریخ ادبیات با کتبی چون نزهه الباب نوشته ی احمد ابن یوسف تیفاشی و الزهر الانیق فی البوس و التعنیق نوشته علی بغدادی، مختص هرزه نگاری و یا امور جنسی روبرو می شویم باید اقرار به بی بدیل و بی نظیر بودن هزار و یک شب به عنوان نمونه ای شاخص از کتب درسی زندگی که بخش عمده ی آن بر پایه ی روابط جنسی است ، کرد . رساله ای تمثیلی در شرح هنر دوست داشتن (Art d'aimer) است، زیرا که شهرزاد، ابتدا قصه هایی در وصف عشق – لذت می گوید و سرانجام به وصف عشق – عاطفه می رسد و بر اساس گفتار او شاه زمان ، انسانی متمدن می شود.
علاوه بر این که هزار و یک شب ، عرصه ای مستقل برای حضور آشکاران زن، اگرچه در ابتدا از منظر مکاری و حیله گری و در انتها زیرکی و اقتدار بوده ، می توان آن را عاملی بر پیدایش مکتب رومانتیسم درغرب و حتی برخی آن را یکی از عوامل شکل گیری ادبیات تطبیقی در اروپا دانسته اند.
 در این پژوهش سعی شده است تا علاوه بر بررسی و شناخت ساختارکتاب هزار و یک شب و تاریخ و محل شکل گیری آن ، به مطالعه ی نقش زن در تاریخ ، فرهنگ ایران و انعکاس آن در داستان ها و تصاویر هزار و یک شب دوره ی قاجار، پرداخته شود و علاوه بر این تصاویر بیشتری از نقاشی های به جا مانده از هزار و یک شب ، همچون چاپ سنگی ها نیز که در آنان هم زنان بسیاری به تصویر درآمده اند مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه ی زمانه ی خلق آن و زمانه ی داستان ها مقایسه شوند تا بتوان به میزان قدرت و مهارت هنرمندان و تخیل آنها پی برده و شخصیت تصویری زن قجری هزار و یک شبی را بیش از پیش دریافت.
باتوجه به این که بررسی نقش تصویری زن در داستان های هزار و یک شب تنها به واسطه ی مطالعه و مشاهده می تواند انجام پذیرد، در این تحقیق با روش کتابخانه ای کوشیده شده تا با استناد به منابع معتبر ، بررسی و تفسیر این تصاویر براساس داستان های مرتبط انجام پذیرد و در نتیجه ی مقایسه و مشاهده ی تصاویر موجود ، می توان آن ها را به دو دسته ی نقاشی و چاپ سنگی ها تقسیم کرد که البته همه ی آنها درکنار یکدیگر و بدون دسته بندی مشخصی مورد مطالعه قرار گرفته اندبه این جهت که این تصاویر مکمل یک دیگرند و از بررسی آنها در کنار هم میتوان چنین استدلال نمود که زنان مصور شده با ویژگی هایی کاملاً مطابق با جامعه ی قاجاری به تصویر درآمده اند و هنرمند قجری تمام المان های داستانها را چه به لحاظ زمانی ، مکانی و ظاهری ، با زمانه ی خود تطبیق داده است و حتی از پیشینه ی هنردوره ی خود ( مکتب درباری قاجاری ) و التقاط آن با روشهای اروپایی مصادف با زمانه اش سودبرجسته است تا کتابی در خور دربار، همچنین درک آسان و جذب برای جامعه ی خویش فراهم سازد.

کلیدی واژه ها:
زن ، هزار و یک شب ، قاجار:

برای مشاهده پایان نامه اینجا را کلیک کنید


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :