کد خبر : 93081
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 9:8
تعداد بازدید : 213

بررسي نمادمايه ها و تمهيدات بياني و ساختاري نمايشي در دو روايت « ذكر بر دار كردن حسنك وزير» و « ذكر حكايت افشين و خلاص يافتن بودلف از وي » در تاريخ بيهقي


مقطع تحصیلی. شماره  ثبت 683.

کارشناسی  ارشد  ادبیات   نمایشی

عنوان پایان نامه نظری بررسي نمادمايه ها و تمهيدات بياني و ساختاري نمايشي در دو روايت « ذكر بر دار كردن حسنك وزير» و « ذكر حكايت افشين و خلاص يافتن بودلف از وي » در تاريخ بيهقي
عنوان پایان نامه عملی نگارش نمايشنامه ي « بي سربه دار » استاد راهنما  اسدی ،  سعید 
استاد مشاور  نقاش  زاده  ،  مسعود نام دانشجو  شفیعی  زرگر ،  مهدی
ماه دفاع 88-89 سال دفاع نیمسال اول 
چکیده پایان نامه :


 این پایان نامه به بررسی نهاد مایه ها و تمهیدات بیانی و ساختاری نمایشی در دور روایت «ذکر بر دار کردن حسنک وزیر» و « ذکرحکایت افشین و خلاص یافتن بودلف از وی» در تاریخ بیهقی می پردازد. به این منظور، از ابزارهای نقد ساختارگرایانه و نظریه ی اجراپذیری استفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا مهم ترین نظریات مربوط به تحلیل ساختارگرایانه ی متن ادبی جمع آوری شده است و سپس با تکیه بر نظریه ی اجراپذیری عناصر ویژه ی نمایشی در درام معین شده اند.
  پس از آن بررسی ساختارگرایانه ی داده های این پایان نامه به منظور یافتن آن دسته از عناصر موجود در متون که خاصیت نمایشی دارند انجام شده است. از طرفی بررسی داده ها بر اساس نظریه ی اجراپذیری موجب شده که شیوه ی مناسبی برای انتقال عناصر نمایشی موجود در متن ادبی به متن نمایشی به دست آید. نتایج به دست آمده از این بررسی حاکی از آن است که متون مورد نظر از طرفی دارای عناصری هستند که به خودی خود خصوصیت نمایشی داشته و به طور مستقیم قابل انتقال به متن نمایشی هستند، و از طرفی عناصر ویژه ی ادبیات کهن ایرانی نیز در آن ها به چشم می خورد.
 بر این اساس می توان نتیجه گرفت که نقد ساختارگرایانه و بررسی مبتنی بر نظریه ی اجراپذیری می توانند ابزارهای مناسبی برای یافتن عناصر نمایشی در متون کهن ادبیات فارسی و چگونگی انتقال آن ها به متن نمایشی به دست بدهند.
کلید واژه:
ساختارگرایی، اجراپذیری، ترجمه (انتقال)، عناصر نمایشی، تاریخ بیهقی:

برای مشاهده پایان نامه اینجا را کلیک کنید


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :