کد خبر : 93080
تاریخ انتشار : 2 اسفند 1390 7:29
تعداد بازدید : 230

بومي گرايي زنان هنرمند معاصر شرقي و انعكاس جهاني آن


مقطع  تحصیلی. شماره  ثبت 239

کارشناسی ارشد نقاشي
عنوان پایان نامه نظری
بومي گرايي زنان هنرمند معاصر شرقي و انعكاس جهاني آن
( با بررسي آثار در 20 سال اخير )-
عنوان پایان نامه عملی - استاد راهنما
  کامرانی ،  بهنام
استاد مشاور شوشه  ریز ،  صدیقه 
نام دانشجو طاهری ،  سمانه 
ماه دفاع اسفند سال دفاع 1387
 
چکیده پایان نامه :

چكيده ر دنیای معاصر، همراه با مقوله ی جهانی شدن و گسترده شدن ارتباط جهانی، تبادلات بین المللی نقش مهمی در فرهنگ ها و هنرهای سراسر دنیا داشته است. در وضعیت پست مدرن، کمال گرایی مدرنیستی که تنها مختص به کشورهای غربی بود به چالش کشیده می شود و در عرصه برای دیگر فرهنگ ها باز می شود. این تغییر سبب مطرح شدن بسیاری از فرهنگ های دور افتاده می شود. و مجالی به ابزار وجود آنها می دهد. از طرف دیگر از دهه ی 1960، همزمان با مقولات آزادی حقوق زنان، زنان به عنوان بخشی از اجتماع بشری به صورت چشمگیرتری در اجتماع نقش هایی را به عهده می گیرد. هنر نیز از این مقواله مستثنی نیست. از آن دهه به بعد زنان هنرمند بسیاری مشغول به تحصیل فعالیت در رشته های مختلف هنری شده اند. در این تحقیق سعی شده است با بررسی عوامل جهانی شدن به ریشه یابی گسترده شدن حضور زنان در هنر معاصر پرداخته شود. از سوی دیگر دیدگاه پست مدرنیستی و توجه به دیگر فرهنگ ها و اشتیاق دنیای غرب به مشاهده ی فرهنگ ها و هنرهای بومی و دیگر عوامل حضور این فرهنگ ها در هنر معاصر مورد مطالعه قرار گرفته است. در دنیای مدرن هنرهای زیبا قلمرو مردان و هنرهای دستی مختص زنان بود. اما در حال حاضر، در بسیاری از موارد هنرمندان زن با آشتی دادن این دو مقوله و همچنین فعالیت در عرصه ی هنرهای زیبا، وارد قلمرو مردان شده اند. در این میان هنرمندان شرقی (مهاجر به سرزمین های غربی و هم ساکن کشورهای خود) نیز جزئی از این مجموعه هستند. با توجه به کمبود منابع تحقیقاتی در هنر معاصر این پژوهش شاید بتواند با بررسی ویژگی های هنرمندان زن شرقی راه را برای پیشرفت هنرمندان زن کشور ما نیز هموارتر نماید. در این تحقیق با روش کتابخانه ای کوشیده شده تا با استناد به منابع معتبر و جدید انگلیسی همزمان با بررسی هنرمندان معاصر زن در دنیای غرب به بررسی و تحلیل بومی گرایی در آثار هنرمندان زن شرقی پرداخته شود. و عوامل بومی آثار هنرمندان، تشابهات موضوعی و... آنها به نمایش گذاشته شود. و همچنین به بررسی جایگاه هنرمندان زن شرقی در دنیای معاصر هنر پرداخته شود.
اهداف تحقیق
1- یافتن جایگاه هنر زنان معاصر شرقی در ارتباط با خاستگاه بومی آنها و دورنمای جهانی.
2- مشخص نمودن، وجوه اشتراکات بومی در آثار هنرمندان زن معاصر شرقی.
3- بازتاب آثار این هنرمندان در دیدگاه منتقدان.  
:

برای مشاهده پایان نامه اینجا را کلیک کنید


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :