کد خبر : 93050
تاریخ انتشار : 28 اردیبهشت 1394 5:35
تعداد بازدید : 436

برنامه امتحانی نیمسال دوم 94-93 ورودیهای بهمن ماه 93 رشته مدیریت رسانه

نام درس                                                 مورخ                                روز                             ساعت

 
ارتباط جمعی                                               17/3/94                      یکشنبه                       10-30/8


ارتباطات انسانی                                            19/3/94                      سه شنبه                      10-30/8


بنیادهای علم سیاست                                      21/3/94                      پنجشنبه                      10-30/8


مدیریت عمومی                                           24/3/94                      یکشنبه                       10-30/8


حقوق ارتباطات                                           26/3/94                      سه شنبه                      10-30/8


کاربرد آمار در علوم اجتماعی                           31/3/94                      یکشنبه                       10-30/8


زبان تخصصی                                              3/4/94                       چهارشنبه                    12-30/10


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :