کد خبر : 92978
تاریخ انتشار : 11 مرداد 1390 9:48
تعداد مشاهدات : 1124

نشست يك روزه هنر انقلاب وچشم انداز پيش رو "ويژه تئاتر"

اين نشست كه از طرف معاونت پژوهش دانشگاه سوره و كوشش گروه تئاتر برگزار گرديد به بررسي وضعيت تئاتر دوره انقلاب بطور عام و تئاتر دفاع مقدس به طور خاص پرداخته شد. در اين نشست مهمانان زير حضور داشتند: آقاي حسين مسافر آستانه رييس مركز هنرهاي نمايشي، آقاي محمد حمزه زاده رييس انجمن هنرهاي نمايشي، خانم اكرم قاسمپور مدير گروه تئاترسوره، آقاي صفاري دانشجوي رشته تئاتر.
درابتداي اين نشست قسمت كوتاهي از يك متن نمايشي در حوزه تئاتر دفاع مقدس توسط آقاي صفاري قرائت شد و سپس با پرسش و پاسخ با مدعوين جلسه ادامه يافت كه خلاصه آن درپي مي آيد.
تئاتر اول انقلاب:
از آنجائيكه تئاتر در هر جامعه تحت تاثير اتفاقات رخ داده در آن جامعه است، تئاترايران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داراي تفاوت هايي مي باشد. در ابتداي انقلاب هنرمنداني با آثاري سر برآوردند كه آثار آنها ربطي به اتفاقات گذشته و قبل از انقلاب نداشت بلكه بيشتر از دل باورهاي اجتماعي بروز پيداكرد اما اين حركت دوام چنداني نداشت چرا كه زمينه اين حركت نه در دل دانشگاه ها و نه در دل مديران فرهنگي، پديدار نشد. ساماندهي تئاتر در مديريت هاي فرهنگي معني نداشت بلكه تئاتر در مواجهه با يكسري از پيشنهادها قرار گرفت كه بايد به آنها پاسخ مي داد. از اين رو تئاتر دوباره  بعد از يك دوره به روال سابق برگشت و در اختيار جريان شبه روشنفكري قرار گرفت و همه تخصصهاي آن در اختيار اين نوع انديشه قابل تعريف بود. آنچه كه مورد نياز جامعه بود در نظر گرفته نشد و بيشترآثار خلق شده براي افراد خاص و براي حضور در جشنواره ها، بي ارتباط با مسائل جامعه بوده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :