کد خبر : 92907
تاریخ انتشار : 27 اردیبهشت 1393 12:55
تعداد مشاهدات : 344

جلسه دفاعیه دانشجویان ارشد دانشکده هنر

دانشجو؛ سپیده برجی نیا
موضوع؛ بازنمایی شخصیت زن در انیمیشن تلویزیونی ایران
استاد راهنما؛ آقای صفورا
استاد مشاور؛ خانم قاسم پور
داوران؛ آقای نفیسی و دکتر روحانی
زمان و مکان؛ 30/2/93 ساعت؛ 30/8  کلاس شماره 15

دانشجو؛ معصومه معتمدی
موضوع؛ انیمیشن های تبلیغاتی و ویژگی رسانه ای آن
استادان اهنما؛ دکتر سلطانی و خانم یثربی
استاد مشاور؛ دکتر مسعودی
داوران؛ دکتر زندی و دکتر روحانی
زمان و مکان؛ 4/3/93 ساعت 13  کلاس شماره 15


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :