کد خبر : 92119
تاریخ انتشار : 15 مهر 1388 10:22
تعداد بازدید : 3386

انتشار كتاب

كتاب  معماري وشهرسازي ايران جستاري درتاريخ تاليف دكتر حسن اصانلو
ناشر موسسه آموزش عالي  سوره

اين كتاب  در دوازده گفتار به موضوع معماري و مقوله هاي مرتبط مي پردازد فهرست كتاب به شرح زير است:

فهرست

گفتار نخست: بررسی اجمالی نظریات و دیدگاه اندیشمندان در تعریف مقوله معماری؛ معماری چیست؟............................1

گفتاردوم: بررسي تاریخی مقوله تمدن و شهرنشيني در ايران.............................................................................................19

گفتار سوم: تمدن و شهرنشيني در ايران پیش از اسلام؛ معماری پارسی...........................................................................35

گفتار چهارم: ارگ بم، نمونه ای کهن از هسته های زیستی در تاریخ معماری و شهرسازی ایران.....................................49

گفتار پنجم: نگاهی اجمالی بر معماری و شهرسازی ایران در دوران اسلامی.....................................................................55

گفتار ششم: تحليل کالبدی، فضایی و بصري شهرهاي حاشیه کویر ایران........................................................................81

گفتار هفتم: تحلیل اجزاء و نقش شهری بازارها در شهرهای ایران، بازار: ستون فقرات شهرهای ایران..........................109

گفتار هشتم: معماری مسجد و روند تکامل مساجد جامع.................................................................................................123

گفتار نهم: باغ ايرانی، آشنایی با معماری کوشک های ایرانی در دوران صفوی.................................................................147

گفتار دهم: نگاهی بر معماری ابنیه غیر مذهبی درحاشیه کویر مرکزی ایران...................................................................169

گفتار یازدهم: طاق و گنبد، تحول و گوناگونی سازه طاقی در تاریخ در معماری ایران................................................... 191

گفتار دوازدهم: نور وتزیینات در معماری ایران................................................................................................................223

کتاب شناسی و معرفی منابع


همچنين مولف در پيشگفتار مختصري  در خصوص كتاب شرح مي دهد:

مجموعه حاضر تلاشی است درجهت جمع آوری، تکمیل و ادامه روند سایر نوشتار های ارزشمند در زمینه آموزش تاریخ هنر و معماری ایران زمین. در این مجموعه که با هدف استفاده در مراکز آموزشی و دانشگاهی جمع آوری گردیده است، سعی شده است تا متناسب با ارایه تعاریف و مفاهیم نظری به دانشجویان و علاقه مندان، منابع بصری و تصویری مفید و مؤثر نیز ارایه گردد تا آموزش و بیان مطالب تنها جنبه لغوی و ادبی صرف به همراه نداشته باشد. 

به یقین مهم ترین ثمره مطالعه تاریخی در مقوله معماری و شهر سازی ایران را می توان ایجاد زمینه ای برای قرینه  مبانی و مفاهیم معماری گذشته این سرزمین در تناسب با روند و جریانات معماری معاصر آن دانست. بی شک ترویج دیدگاه های صلب، افراطی و یک سویه نسبت به معماری گذشته ایران به عنوان یک دوره تاریخی متوقف شده که در دوران حاضر باید عیناً و صرفاً  تکرار  یا  اتمام  یابد، امریست ناشایست و به دور از انصاف و مقدمه ایست بر پایان حیات آن. تلاشی که چهره هایی مانند نادر اردلان، هوشنگ سیحون، حسین امانت،کامران دیبا، یوسف شریعت زاده، سید هادی میر میران، علی اکبر صارمی و بسیاری دیگر از معماران عصر حاضر در جهت تداوم مفاهیم و اصول معماری ایران در شکل گیری جریان معاصر معماری ایران انجام داده اند، گواهیست در تأیید حقانیت این مدعی.

در گفتار  اول کتاب سعی شده است تا تعریفی هرچند مختصر و کوتاه از معماری از دیدگاه اندیشمندان و متفکران معاصر جهان ارایه شود. اگرچه ارایه چنین گفتاری به عنوان گفتار نخست کتابی در باب تاریخ معماری ایران امری نا متعارف و دور از ذهن به نظر می رسد، اما هدف از ارایه این بخش اثبات این مدعا بوده است که گرچه بسیاری از عقاید مطرح در این بخش از زبان چهره هایی بیگانه با تاریخ معماری این مرز و بوم نقل می گردد، اما بی شک ارتباط نزدیکی با مفاهیم و مبانی معماری و شهر سازی این سرزمین داشته اند. به عنوان مثال موریس در تعریف هنر چنین می گوید:

" هنر واقعي هنري است كه از درون توده مردم بيرون آمده باشد. لذت براي كسي كه آن را  انجام مي دهد و لذت براي كسي كه از آن هنر سود مي برد..."

و بی شک می توان نمود آشکار این نگرش را در یک یک آثار بجا مانده در ادوار مختلف معماری ایران مشاهده نمود.

روند ارایه مطالب این کتاب در قالب دوازده گفتار، حدود 14 جلسه آموزشی، حرکتی است که از تعریف و بررسی الگوی شهر و شهرنشینی در ایران  قبل و بعد از اسلام آغاز گردیده است و تا بررسی دقیق تر و جامع تر عناصر شهری، ابنیه مذهبی و غیر مذهبی و مباحثی در مورد سازه و تزئینات در تاریخ معماری و شهرسازی ادامه می یابد. با توجه به اهمیت ارتباط بصری و عینی مطالب با ذهن مخاطب در روند آموزش معماری، مهم ترین ویژگی نوشتار حاضر را می توان ارایه مستمر و پیوسته مدارک بصری در کنار مفاهیم و مباحث نظری دانست. امید است که در مراحل بعدی شاهد ارایه گفتار هایی بدیع تر و کامل تر از آنچه تا کنون به رشته تحریر درآمده است، باشیم. بی تردید انتقادات و نظریات تمامی اساتید، صاحب نظران، دانشجویان و علاقه مندان به تاریخ معماری و شهرسازی ایران مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه به منظور تصحیح و تکمیل نسخ آتی این نوشتار خواهد بود. در پایان از زحمات بی پایان جناب دکتر نوه ابراهیم، معاون محترم پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سوره، سرکار خانم مهندس اصحابی به منظور بازخوانی و نمونه خوانی کتاب و تمامی عزیزانی که در جمع آوری و تألیف نگارش حاضر همراه و یاری رسان ما بوده اند، کمال تشکر و قدردانی خود را اعلام می داریم.

 

با احترام؛ حسن اصانلو، امیر حسین رستمی زاده

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :