کد خبر : 92118
تاریخ انتشار : 13 مهر 1388 13:45
تعداد بازدید : 6088

اطلاعیه مهم درمورد آخرین مهلت برای حذف و اضافه

اطلاعیه مهم درمورد آخرین مهلت برای حذف و اضافه

بنابر درخواست عده ای از دانشجویان که موفق به انجام حذف و اضافه در مهلت مقرر نشده اند، روز شنبه مورخ 18/7/88 از ساعت 8 صبح الی 16 جهت انجام حذف و اضافه متاخرین كليه رشته ها و كليه مقاطع در نظر گرفته شده است.

این مهلت آخرین فرصت برای دانشجویانی است که خواستار انجام حذف و اضافه می باشند.

بدیهی است که این مدت قابل تمدید نمی باشد.

در صورتي كه در مراحل حذف و اضافه با مشكلي برخورد كرديد مي توانيد از طريق شماره تلفن 66882112 با مسئولين سايت تماس بگيريد.

چند نكته در خصوص حذف و اضافه

· عمليات حذف و اضافه دانشجويان از طريق اينترنت در خارج از محيط دانشگاه امكان پذير است. لذا از مراجعه به دانشگاه جهت استفاده از سايتها براي انجام عمليات حذف و اضافه جدا خودداري نماييد. (بسته بودن سايتهاي دانشگاه در زمان انتخاب واحد و حذف و اضافه جهت ايجاد شرايط برابر براي كليه دانشجويان مي باشد.)

· هردانشجو برابر مقررات حداكثر مجاز به حذف 2 درس و اضافه نمودن 2 درس مي باشد. (اين قانون شامل عوض كردن ساعت دروس نيز مي باشد)

· دانشجوياني كه در انتخاب واحد خود دروس غير معتبر دارند نمي توانند حذف و اضافه انجام دهند.

· سقف واحدهاي انتخابي دانشجويان در هر ترم 20 واحد مي باشد به استثنا دانشجويان ترم آخر و دانشجوياني كه معدل ترم گذشته آنها بيشتر از 17 مي باشد.

· دانشجويان ترم آخر و دانشجويان با معدل بالاتر از 17 حداكثر مجاز به انتخاب 24 واحد مي باشند.

· گرچه سيستم نسبت به حذف دروس پيش نياز و هم نياز حساس است لكن دانشجويان نيز با هماهنگي با گروه آموزشي خود دروس خود را با دقت انتخاب نمايند تا دچار مشكلات قانوني نگردند.

· دانشجويان مشروط (معدل پايين تر از 12) حداكثر مجاز به انتخاب 14 واحد درسي مي باشند.

· دانشجويان مهمان، انتقالي و دانشجويان ورودي جديد و تغيير رشته هاي جديد مجاز به حذف و اضافه نمي باشند. چنانچه ضروري باشد درسي براي آنان حذف و يا اضافه شود از طريق خدمات ماشيني تغييرات لازم اعمال خواهد شد.

· حذف و اضافه براي دانشجويان كارشناسي ارشد پس از تاييد گروه آموزشي معتبر خواهد بود.

· مجددا به دانشجويان توصيه مي گردد از انتخاب دروس غير معتبر خودداري نمايند. پروسه اعتبار دهي به واحد هاي غير معتبر پروسه اي زمانبر و اغلب غير ممكن است لذا دانشجويان مي بايست با دقت كافي و با توجه به ظرفيت و ساعات كلاسها به ترتيبي حذف و اضافه نمايند كه دروس غير معتبر در فهرست واحدهاي آنها باقي نماند.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :