کد خبر : 92114
تاریخ انتشار : 5 مهر 1388 5:49
تعداد بازدید : 4078

رشته «مطالعات فرهنگی جنگ» توسط موسسه آموزش عالي سوره تاسيس مي شود

 

- قرار است به زودی دانشگاه سوره در رشته «مطالعات فرهنگی جنگ» پذیرای دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد باشد.

قرار است به زودی دانشگاه سوره تهران در کنار رشته های هنری و روزنامه نگاری در رشته «مطالعات فرهنگی جنگ» پذیرای دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد باشد. این خبر را دکتر محمد روشن، رئیس این دانشگاه به خبر داد و درباره جزئیات آن سخن گفت. رشته ای که دانشجویان گزینش شده بر اساس «مباحث اعتقادی» و توسط «سازمان تبلیغات اسلامی» در آن تحصیل خواهند کرد، حتی اگر تعدادشان از انگشتان یک دست کمتر باشد.

ابتکار ایجاد رشته «مطالعات فرهنگی جنگ» متعلق به چه کسی یا به چه نهادی است؟

ایجاد این رشته ابتکار مشترک دانشگاه سوره و دفتر ادبیات پایداری سازمان تبلیغات اسلامی است. البته این رشته با محتوا و سرفصلهای دیگری در دانشگاه شهید باهنر کرمان مجوز برگزاری دریافت نموده است.

فکر میکنید استقبال از این رشته چطور باشد؟

ما در این رشته به جذب دانشجو به صورت کیفی فکر می کنیم نه کمی. همانطور که در برخی رشتههای روزنامه نگاری کلاسها را با 12 دانشجو تشکیل میدهیم در این رشته هم با هر تعداد دانشجویی که با ملاکهای خود بیابیم رشته را دایر و کلاسها را تشکیل خواهیم داد.

ضرورت ایجاد چنین رشتهای در دانشگاه چیست؟

با توجه به اینکه دانشگاه سوره وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و معتقدیم یکی از وظایف این سازمان پرداختن آکادمیک به مباحث جنگ است به ایجاد این رشته اقدام کردیم.

با توجه به این همه ضرورت چرا در اجرای آن تأخیر شده؟

متأسفانه علیرغم اینکه همه مسئولان حوزه آموزش عالی کشور اعتقاد عمیقی به انجام کار آموزشی در این حوزه دارند و نبود این رشته را یکی از خلأهای آموزشی دانشگاهی تلقی میکنند، ولی با گذشت دو سال از تدوین طرح، هنوز اتفاقی نیفتاده است.

پروسه ایجاد رشته «مطالعات فرهنگی جنگ» تا کجا پیش رفته؟

دو سال پیش با همکاری دفتر ادبیات دفاع مقدس حوزه هنری سازمان تبلیغات و اعضای هیأت علمی دانشکده های ارتباطات و امور فرهنگی با توجه به نیاز حوزه آموزش عالی کشور به مطالعات آکادمیک در حوزه فرهنگ جنگ و دفاع مقدس، مقرر شد برنامهای تدوین و به شورای عالی گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به منظور طی تشریفات قانونی ارسال شود. پس از تشکیل جلسات کارشناسی و اخذ نظرات و اساتید این حوزه برنامهای تدوین و به دفتر شورای گسترش ارسال و در نوبت بررسی قرار گرفته که امیدواریم پس از اظهار نظر کارشناسی این دفتر و رفع اشکالات احتمالی ترتیب تصویب آن داده شود.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :