کد خبر : 92113
تاریخ انتشار : 1 مهر 1388 14:33
تعداد بازدید : 3316

انتصاب معاون اداري مالي موسسه عالي سوره

طي مراسمي در روز چهارشنبه 1/7/1388 در محل سالن اجتماعات موسسه اموزش عالي سوره دكتر محمد روشن رياست موسسه طي احكام جداگانه اي  :

- آقاي جواد صادقي جعفري راعنوان معاون اداري و مالي به مدت 3 سال 


 -آقاي حميد خوشگفتار را به عنوان مدير دفتر رياست روابط عمومي و امور هياتها

-آقاي دكتر مهدوي نژاد را به عنوان سرپرست دانشكده معماري
 -آقاي دكتر كيارش زندي را به عنوان مدير گروه دروس عمومي و پايه
-آقاي جاور را به عنوان مشاور رييس در تدوين سند چشم انداز بيست ساله سوره
آقاي دكتر حسن اصانلو را به عنوان مدير دفتر مطالعات مشترك ايران و ايتاليا

منصوب نمودند

در اين مراسم همچنين از زحمات كليه مديران  قبلي تقدير و تشكر به عمل آمد


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :