کد خبر : 92108
تاریخ انتشار : 28 شهریور 1388 10:18
تعداد بازدید : 1980

اطلاعيه آموزش


نظر به اينكه عليرغم تمديد زمان انتخاب واحد، برخي دانشجويان تاكنون عمليات انتخاب واحد خودرا به پايان نرسانده اند، بدين وسيله تاريخ  انتخاب واحد براي دانشجوياني كه تاكنون مراجعه نكرده اند ويا در فرآيند انتخاب واحد خود با  مشكلاتي روبرو هستند تا پايان ساعت اداري(ساعت  14) روزسه شنبه 31/6/88 تمديد ميگردد.
كليه دانشجويان مي بايست تا تاريخ فوق انتخاب واحد خود را معتبر نموده وآنرا تائيد نمايند.
*-لازم به ذكر است پس از تاريخ مذكور هيچگونه عذري پذيرفته نبوده ودانشجوياني كه در مهلت مقرر عمليات انتخاب واحدخودرا نهايي ننمايند مجاز به تحصيل درترم جاري نخواهند بود.
*- چنانچه دانشجوياني در انتخاب واحد خود داراي دروس غير معتبر (به هر دليل) مي باشند ضروري با مراجعه به گروه آموزشي مربوطه در صورت امكان دروس مذكور را معتبر نموده و انتخاب واحد را ثبت و تاييد نمايند. در غير اين صورت دروس غير معتبر از واحدهاي انتخابي حذف خواهد شد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :