کد خبر : 92049
تاریخ انتشار : 24 شهریور 1387 7:36
تعداد بازدید : 4830

نام کاربری و کلمه عبور برای انتخاب واحد اینترنتی

نام کاربری و کلمه عبور انتخاب واحد اینترنتی

نام کاربری و کلمه عبور برای انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان
نام کاربری دانشجویان = شماره دانشجویی
کلمه عبور = شماره دانشجویی+ پنج رقم سمت راست شماره شناسنامه

توضیح:
چنانچه شماره شناسنامه کمتر از 5 رقم باشد به جای ارقام کمتر عدد صفر منظور می شود.
چنانچه شماره شناسنامه بیشتر از 5 رقم باشد فقط 5 رقم سمت راست آن منظور می شود.


مثال1 (شماره شناسنامه دقیقا 5 رقم):
شماره دانشجویی: 7866
شماره شناسنامه: 55743
 
نام کاربری: 7866
کلمه عبور: 786655743

مثال 2 (شماره شناسنامه کمتر از 5 رقم)
شماره دانشجویی:851223344
شماره شناسنامه:234

نام کاربری: 851223344
کلمه عبور: 85122334400234

مثال 3(کلمه عبور بیشتر از 5 رقم)
شماره دانشجویی: 862445377
شماره شناسنامه:6573456

نام کاربری: 862445377
کلمه عبور: 86244537773456


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :