کد خبر : 92029
تاریخ انتشار : 2 مرداد 1387 4:52
تعداد بازدید : 2473

فصلنامه علمي ـ تخصصي رهپويه هنر منتشر شد

به گزارش روابط عمومي موسسه آموزش عالي سوره، اين فصلنامه كه با هدف انتشار نتايج پژوهشها و تجربه هاي علمي در زمينه هاي هنر، معماري، مديريت فرهنگي، تبليغ و ارتباطات مي باشد، در تيراژ 1200 نسخه منتشر گرديده است.

در يادداشت سردبير اين شماره مي خوانيم: «بديهي است هنر با سود جستن از علائم و قراردادهاي اجتماعي توصيف مي شود و هنرمند شكوفايي آثارش را از اجتماع مي گيرد و بالاخره هنر او نيز بر جامعه تاثير مي گذارد. به هر حال هنر يك پديده انساني است كه در بستر جامعه شكل گرفته و به وجود مي آيد. بنابراين لازم است تا هنرمند نيز به اوضاع فرهنگي و اجتماعي پيرامون خود توجه داشته و ذوق، سليقه و تمامي استعداد خود را در جهت آرمان هاي جامعه مصروف كند.»

گفتني است اين فصلنامه به صاحب امتيازي موسسه آموزش عالي سوره، مديرمسئولي دكتر محمد روشن و سردبيري مجيد رضاييان منتشر گرديده است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :