کد خبر : 90849
تاریخ انتشار : 16 دی 1394 15:31
تعداد بازدید : 902

test

test

test

1- تدوین و چاپ و انتشار کتاب چکیده پایاننامههای دوره کارشناسی در دو جلد به کوشش دکتر سیاوش قندی؛

 

2-  ویراستاری و چاپ کتاب موسیقیدرمانی و هنردرمانی به سفارش پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی؛

 

3- آمادهسازی و کارشناسی کتاب زبان فراموششده، تألیف دکتر مهران هوشیار؛

 

4- آمادهسازی و کارشناسی کتاب پایاننامه پژوهشی، ترانه شکوفی مقیمیان؛

 

5- آمادهسازی و کارشناسی کتاب فرهنگشناسی موسیقی ایران، تألیف دکتر محسن حجاریان؛

 

6- آمادهسازی و کارشناسی کتاب Dirctous  Closeup  ،  فرشاد عسگریکیا؛

 

7- آمادهسازی و کارشناسی کتاب متدهای جدید  فیلمنامهنویسی، دکتر محسن حجاریان؛

 

8- آمادهسازی و کارشناسی کتاب فرهنگ واژگان فیلم، احمدزاده؛


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :