کد خبر : 90566
تاریخ انتشار : 13 دی 1394 18:14
تعداد بازدید : 3083

مدیر تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

 

فرشاد عسگری کیا

مدیر تحصیلات تکمیلی

تلفن:     88989757

     

ابراهیم عزیزی جاذب

کارشناس تحصیلات تکمیلی

تلفن:    88989757

 اهم وظايف مديريت تحصيلات تکميلي عبارتند از:

• بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص بورسيههاي تحصيلي؛

• تدوين پيشنهاد و تصويب رشتههاي جديد دانشگاه براي تمامي مقاطع از طرح تا تصويب نهايي در وزارت علوم؛

• پيگري امور مربوط به تبديل وضعيت دانشگاه از موافقت اصولي به قطعي در وزارت علوم؛

• بررسي به روز اطلاعات پرتال و بازنگري در مجموعه اطلاعات و کاربرگهای قراردادهشده در آن؛

• تهيه و تدوين و تصویب فرم هاي اجرايي مربوط به امور پاياننامهها از آغاز تا پايان مراحل اجراي آن؛

• درخواست تأیيديه و ريز نمرات کارشناسي دانشجويان کارشناسي ارشد؛

• اعزام نماينده تحصيلات تکميلي و پرداخت حق داوري داوران غیر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه در جلسات دفاعيه کارشناسي ارشد؛

• نظارت بر حُسن اجراي امور پاياننامهها در دانشکدهها و گروههاي آموزشي؛

• برگزاري جلسات شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه؛

• شرکت در جلسات شوراي آموزشي دانشگاه؛

• شرکت در جلسات شوراي تحصيلات تکميلي دانشکدهها؛

• انجام امور مربوط به حق راهنمايي و مشاوره، حق داوري پاياننامهها، برنامه دفاع پاياننامهها، صدور مجوز دفاعيه پاياننامهها، تأیيد نهايي پاياننامه، بررسي گواهينامه و دانشنامه فراغت از تحصيل دانشجويان کارشناسي ارشد و بالاتر.

 اهم عملکرد مدیریت تحصيلات تکميلي عبارت است از:

• انجام کليه مکاتبات مربوط به دفتر معاونت آموزشي و مدير تحصيلات تکميلي؛

• پاسخگويي به کليه دانشجويان مقطع کارشناسی ارشد؛

• انجام کليه مکاتبات مربوط به تأیيديه تحصيلي و ريزنمرات مربوط به مقطع کارشناسي ارشد؛

• بررسي و صدور نامهها جهت اتمام واحد دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد؛

• تشکيل پرونده بایگاني دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد؛

• مسئول دبيرخانه آموزش.

 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :