کد خبر : 90536
تاریخ انتشار : 13 دی 1394 12:49
تعداد بازدید : 2820

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

 

ایرج زارع

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

تلفن:   (داخلی  120)  66354245

لیلا رضاییان

مسئول دبیرخانه

تلفن:   (داخلی  144)  66354245

 درباره مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی:

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی در سال های قبل از سال 1385 تحت عنوان مدیریت امور اداری در زیرمجموعه معاونت اداری و مالی با داشتن اداره کارگزینی و اداره تأسیسات، انبار، کارپردازی، خدمات مشغول به فعالیت بود در سال 1385 براساس نمودار سازمانی جدید مدیریت امور اداری به دو مدیریت مستقلی با نام مدیریت امور اداری و مدیریت امور عمومی تقسیم شد و خدمات کارپردازی، تأسیسات، انبارداری، نقلیه و خدمات عمومی زیر نظر مدیریت امور عمومی قرار گرفت. از سال 1386 به منظور افزایش کارایی و صرفهجویی دو مدیریت مذکور در هم ادغام و مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی شکل گرفت.

محورهای اصلی فعالیت مدیریت منابع انسانی عبارتند از:

 1. کارگزینی؛ 2. انبار؛ 3. تأسیسات؛ 4. امور خدماتی؛ 5. کارپردازی، 6. اداره دبیرخانه؛ 7. نقلیه؛ 8. تلفنخانه؛ 9. خدمات رفاهی و فرهنگی کارکنان؛ 10. آموزشهای ضمن خدمت؛ 11. تعمیر و نگهداری ساختمان های اداری و آموزشی.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :