کد خبر : 90343
تاریخ انتشار : 10 دی 1394 13:0
تعداد بازدید : 205

گروه ارتباطات اجتماعی

گروه ارتباطات اجتماعی

گروه ارتباطات اجتماعی

گروه ارتباطات اجتماعی

مدیر گروه : دکتر یوسف خجیر

کارشناس گروه : آقای محمودی

تاریخچه گروه:

نظر به تخصصي شدن روزنامهنگاري به عنوان يک حرفه ارتباطي و نقش آن در توسعه ملي و ارتباطات بينالمللي، دانشگاه سوره در سال 1386 بر آن شد تا ضمن راهاندازي رشته روزنامهنگاري در دوره کارشناسي به جذب دانشجو تربيت نيروي متخصص در اين رشته بپردازد.

 

 

این گروه دارای سه رشته کارشناسی روابط عمومی پیوسته، روابط عمومی ناپیوسته و روزنامهنگاری پیوسته میباشد:

  رشته روزنامهنگاري  

 برنامهريزي اين رشته با توجه به نيازهاي خبرگزاريها، مطبوعات، راديو و تلويزيون.... در زمينه نيروي انساني متخصص صورت گرفته است.

 دوره کارشناسي روزنامهنگاري چهار سال است. نظام آموزشي اين دوره واحدي و کليه دروس آن در هشت نيمسال تحصيلي ارائه ميشود.

  روابط عمومي

 با رشد حوزه ارتباطات و به ويژه روابط عمومي در سازمان و مراکز دولتي و خصوصي و نظر به تخصصيشدن اين حوزه به عنوان يک حرفه ارتباطي و نقش آن در توسعه و ارتقاء سازمانها و نهادهاي کلان ميانه و خُرد و در نهايت توسعه کشور دانشگاه سوره در سال 1386 بر آن شد تا ضمن راهاندازي اين رشته در نيمه اول سال 1386 و جذب آن در بهمنماه 1386 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد. برنامهريزي اين رشته با توجه به نيازهاي سازمانهاي دولتي و خصوصي و نهادهاي مالي و اعتباري کشور و .... صورت گرفته است. دوره کارشناسي روابط عمومي چهار سال است. نظام آموزشي اين دوره واحدي و کليه دروس آن در هشت نيمسال تحصيلي ارائه ميگردد.

  روابط عمومی ناپیوسته

این رشته بنابر نیاز سازمانهای رسانه و فرهنگی جهت ارتقاء سطح علمی پرسنل کاردانی تأسیس شده است. دانشگاه سوره از مهرماه 1392 به پذیرش دانشجو در این رشته پرداخته است. دوره کارشناسی ناپیوسته این رشته دو سال است. نظام آموزشی این دوره واحدی میباشد.