کد خبر : 90265
تاریخ انتشار : 8 دی 1394 17:34
تعداد بازدید : 5099

چارت دانشکده فرهنگ و ارتباطات

چارت دانشکده فرهنگ و ارتباطات

چارت دانشکده فرهنگ و ارتباطات

 

1- مدیرا ن گروه

·         گروه ارتباطات اجتماعی

·         رشته روابط عمومی پیوسته

·         رشته روابط عمومی ناپیوسته

·         رشته روزنامه نگاری پیوسته

 

·         گروه مدیریت فرهنگی هنری

·         مدیریت امور فرهنگی ناپیوسته

·         مدیریت فرهنگی-هنری پیوسته

 

·         گروه رسانه و تبلیغ

·         گروه مدیریت رسانه

·         تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

·         گروه ادبیات پایداری


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :