کد خبر : 90163
تاریخ انتشار : 6 دی 1394 18:58
تعداد بازدید : 3998

کتابخانه

کتابخانه

کتابخانه

شیرین شیخ بهایی

کارشناس کتابخانه

تلفن:   (داخلی  159)  66354245

طاهره عبدالحسینی

کتابدار

تلفن:   (داخلی  175)  66354245

درباره کتابخانه:

واحد کتابخانه و اطلاعرسانی واحدی فرهنگی با هویت اسلامی- ایرانی، نافذ و اثرگذار بر مراجعین، دارای کارکردهای آگاهیبخش، اطلاعرسانی آموزشی و ارشادی، زمینهساز ارتقاء مطالعه مفید، دارای نیروی انسانی متعهد و متخصص و آموزشدیده که تحت نظارت مستقیم معاونت پژوهش دانشگاه مطابق استانداردهای روز کتابداری در جهت تسهیل دسترسی پژوهشگران و دانشجویان و اساتید محترم کلیه امکانات نرمافزاری و سختافزاری لازم و در فضایی آرام و ایمن نسبت به ارائه خدمات اقدام میکند.

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علاوه بر ارائه خدمات کتابخانهای در مورد انجام خدمات فنی کتابخانههای دانشکده فرهنگ و ارتباطات و دانشکده معماری از قبیل فهرستنویسی، طبقهبندی کتب، امانت کتاب، صدور کارت عضویت و تسهیل در امر دسترسی آسان مراجعان به منابع نظارت کامل دارد.

 

همچنین تهیه کتب مورد نیاز سه کتابخانه و در اختیار گذاردن نشریات و مجلات تخصصی هر دانشکده و جمعآوری نظرات و نیازهای اساتید و دانشجویان به کتب جدید را بر عهده دارد.

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه سوره در قالب همکاری با سایر کتابخانهها تعامل گستردهای با کتابخانه ملی، دانشگاه هنر، دانشگاه الزهرا، مراکز فرهنگی شهرداری، مرکز ثبت اسناد علمی ایران داک برقرار و نسبت به معرفی دانشجویان جهت استفاده از کتب و منابع و همچنین مبادله کتاب با آنها اقدام مینماید.

 

بخش پایاننامههای کتابخانههای سوره یکی از غنیترین بخشهای علمی  و پژوهشی است به طوری که علاوه بردر اختیار گذاشتن چکیده پایان نامه در سایت سوره به دو زبان فارسی و انگلیسی، اصل پایاننامهها یا لوح فشرده پایاننامهها در فرمت پی دی اف در اختیار دانشجویان و پژوهشگران قرار گرفته تا در سالن مطالعه کتابخانه مورد استفاده قرار گیرد.

 

به طور کلی کتابخانه دانشگاه سوره با بیش از 27000 عنوان کتاب فارسی و بیش از 4000 عنوان کتاب لاتین مربوط به حوزه تخصصی هنر و معماری یکی از غنیترین کتابخانههای موجود در بخش هنر اسلامی است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :