کد خبر : 90158
تاریخ انتشار : 6 دی 1394 15:2
تعداد بازدید : 3660

درباره معاونت اداری مالی

درباره معاونت اداری مالی

معاونت اداری و مالی از جنبه های مختلف یاری رسان دانشگاه جهت نیل به اهداف عالیه بوده و با عنایت به خودگردان بودن دانشگاه و ضرورت تعادل بخشی به درآمد و هزینه به ویژه در سال های اخیر و وجود تورم و ضرائب افزایش حقوق سالیانه، حق التدیس مدرسان مدعو و همچنین افزایش هزینه های جاری و حاملان انرژی و هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان های اداری و آموزشی و خرید اقلام آموزشی و کمک آموزشی از یک سو و روند کند و بطئی افزایش شهریه ها و ... را ایجاب کرده و رویکرد مدبرانه در تنظیم و اجرائی برنامه ها و نظارت و ارزیابی و همچنین افزایش بهره وری سازمانی و حذف هزینه های غیرضروری با امکان حفظ کیفیت آموزشی و تحقق اهداف فرهنگی مدنظر موسس را لازم می داند.

معاونت اداری و مالی از جنبه های مختلف یاری رسان دانشگاه جهت نیل به اهداف عالیه بوده و با عنایت به خودگردان بودن دانشگاه و ضرورت تعادل بخشی به درآمد و هزینه به ویژه در سال های اخیر و وجود تورم و ضرائب افزایش حقوق سالیانه، حق التدیس مدرسان مدعو و همچنین افزایش هزینه های جاری و حاملان انرژی و هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان های اداری و آموزشی و خرید اقلام آموزشی و کمک آموزشی از یک سو و روند کند و بطئی افزایش شهریه ها و ... را ایجاب کرده و رویکرد مدبرانه در تنظیم و اجرائی برنامه ها و نظارت و ارزیابی و همچنین افزایش بهره وری سازمانی و حذف هزینه های غیرضروری با امکان حفظ کیفیت آموزشی و تحقق اهداف فرهنگی مدنظر موسس را لازم می داند. محدودیت های مالی موجب شده تا با بکارگیری نیروی انسانی کارآمد و فعال با رویکرد شایسته سالاری و همچنین استفاده از حداقل امکانات با بهره وری حداکثری و بهبود روش ها به طور مستمر در دستور کار این معاونت قرار گیرد.

 این معاونت در ساختار سازمانی شامل 3 حوزه منابع انسانی و پشتیبانی، امورمالی و برنامه بودجه و تشکیلات می باشد.

 نهادهای شورای مدیران، شورای معاونین، کمیسیون معاملات زیرنظر این معاونت مدیریت شده و معاون اداری مالی عضو شورای دانشگاه، هیأت رئیسه و حسب مورد و اقتضاء در سایر نهادها عضو می باشد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :