کد خبر : 90091
تاریخ انتشار : 6 دی 1394 5:16
تعداد بازدید : 1640

دانشگاه سوره در رتبه سطح یک دانشگاه های غیر دولتی

دانشگاه سوره در رتبه سطح یک دانشگاه های غیر دولتی

طی نامه شماره 749881/2مورخ 20/4/94 معاونت آموزش وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، در طرح سطح بندی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی، دانشگاه سوره حائز رتبه سطح 1 گردید.

طی نامه شماره 749881/2مورخ 20/4/94 معاونت آموزش وزارت علوم،
تحقیقات وفناوری، در طرح سطح بندی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
غیر دولتی، دانشگاه سوره حائز رتبه سطح 1 گردید.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :