کد خبر : 90082
تاریخ انتشار : 5 دی 1394 16:39
تعداد بازدید : 2618

دفتر مددکاری و مشاوره

دفتر مددکاری و مشاوره

دفتر مددکاری و مشاوره

لیلا تقوایی

کارشناس مسوول دفتر مددکاری و مشاوره دانشجویی

تلفن:   (داخلی  134)  66354245

مشاورین دفتر مددکاری و مشاوره:

- آقای دکتر جیلاری

- خانم دکتر کرملو

- خانم دکتر خدابنده

- آقای دکتر جیلاری

- خانم عباسی

- خانم سید صالح

 

دانشجویان محترم می توانند جهت تعیین وقت مشاوره به دفتر مشاوره دانشگاه واقع در طبقه 6 ساختمان مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن فوق تعیین وقت نمایند.

درباره دفتر مددکاری و مشاوره:

از جمله واحد های بسیار مهم در حوزه امور دانشجویی، دفتر مددکاری و مشاوره دانشجویی می باشد که توسط کارشناس مسئول اداره می شود.

در این راستا دفتر مددکاری و مشاوره دانشجویی دانشگاه سوره با توجه به این امر مهم، در مهرماه سال 1381 در مجموعه معاونت دانشجوییفرهنگی، فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر در راستای افزایش سلامت روانی و اجتماعی، خدماتی را در زمینه راهنمایی، مشاوره و درمان به دانشجویان و کارمندان دانشگاه ارائه مینماید.

 

اهم خدمات دفتر مددکاری و مشاوره در 4 گروه ارائه میشود:

1- سمینارها، کارگاه های آموزشی، گروه های درمانی

2- خدمات مشاوره ای و روانشناختی شامل: مشاوره خانوادگي، مشاوره ازدواج، مشاوره تحصيلي، مشاوره عاطفي، مشاوره باليني، مشاوره روان سنجي و مشاوره اختلالات يادگيري

3- طرح پایش سلامت روان

3- تخفیف شهریه

 

اهم وظایف مسئول دفتر مددکاری و مشاوره عبارت است از:

1- برنامهریزی و پیگیری امور مربوط به مددکاری و مشاوره دانشجویی و نظارت برانجام آن

2- اقدام برای تجهیز واحد مددکاری و مشاوره دانشجویی، منابع، تستها و...

3- برنامهریزی و ارائه برنامه جلسات مشاوره و نظارت بر برگزاری جلسات

4- هماهنگیهای لازم برای انتخاب و حضور مشاور در مرکز مشاوره

5- تهیه و تنظیم برنامههای سالیانه و تقویم اجرایی فعالیتهای حوزه مددکاری و مشاوره

6- همکاری در تهیه و تنظیم گزارش عملکرد فعالیتهای حوزه مددکاری و مشاوره

7- همکاری در تهیه و تنظیم برنامه و بودجه پیشنهادی فعالیت های حوزه مددکاری و مشاوره

8- همکاری درتهیه و تنظیم دستورالعملهای حوزه مددکاری و مشاوره


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :