کد خبر : 89967
تاریخ انتشار : 3 دی 1394 12:18
تعداد بازدید : 9149

درباره دانشکده معماری

درباره دانشکده معماری

درباره دانشکده معماری

دانشکده معماری در سال 1372 تأسیس گردید و هدف از تأسیس این دانشکده تقویت مؤلفههای فرهنگی در معماری و بازشناسی معماری ایرانی و  به روز کردن آن با توجه به نیازهای کنونی جامعه ایران میباشد که در جهت تحقق این اهداف با استفاده از اساتید مجرب داخلی و برقراری ارتباط با دانشگاههای سایر کشورها گامهای مؤثری برداشته است.

دانشکده معماری دارای کتابخانه تخصصی با بیش از چهارهزار نسخه کتاب فارسی و انگلیسی است که از منابع ارزشمند مکتوب معماری در ایران است.

 

از جمله تفاهمنامهها:

- تفاهمنامه کلی همکاری علمی و فرهنگی دانشگاه سوره و دانشگاه ساپینزا رم ایتالیا؛

- تفاهمنامه همکاری بینالمللی دانشگاه سوره و دانشگاه پلیتکنیک میلان ایتالیا؛

- تفاهمنامه همکاری دانشگاه سوره و دانشگاه فردریکو ناپل ایتالیا؛

- تفاهمنامه همکاری دانشگاه سوره و دانشگاه جنوا ایتالیا؛

- تفاهمنامه همکاری دانشگاه سوره و دانشگاه پلیتکنیک دیباری ایتالیا؛

 

علاوهبر همکاری بینالمللی کنفرانسهای متعددی با همکاری اساتید ایرانی و خارجی توسط دانشکده معماری سوره برگزار شده که اهم آنها عبارتند از:

1- کنفرانس با عنوان «استفاده از تکنیکهای گذشته در معماری معاصر» با همکاری دفتر مطالعات مشترک ایران و ایتالیا؛

2- اجرای مدرسه تابستانی مشترک معماری داخلی آکادمی داموس ایتالیا و با مشارکت دانشگاههای تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری دانشگاه هنر و جامعه مهندسان معماری؛

3- راهاندازی مرکز مطالعات فرهنگی مشترک ایران و ایتالیا در دانشگاه سوره با هدف بررسی و تحقیق در زمینه نقاط پیوند و گسست معماری دو تمدن بزرگ ایران و ایتالیای در رم؛

4- برگزاری نمایشگاه استادان عصر رنسانس تحت عنوان هنر-نبوغ-جنگ و شهر در زمینه معماری و شهرسازی؛

5- برگزاری مشترک کنفرانس علمی و کارگاههای آموزشی با همکاری پروفسور لوچو والریو باربرا استاد صاحب کرسی معماری یونسکو و پرفسور آنتونیو ساجو، مدیر گروه دکتری دانشکده معماری ساپینزا.