کد خبر : 89516
تاریخ انتشار : 26 آذر 1394 22:57
تعداد بازدید : 773

هبات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

هبات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

هبات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات

اعضای هیات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات1)یوسف خجیر


دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (رساله)


دانلود رزومه                 


2)دکتر زهرا طاهری پور


دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (رساله)
3)دکتر محمد اسماعیلی


دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (رساله)


دانلود رزومه


4)دکتر علی رضائیان


دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی (رساله)


دانلود رزومه


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :