کد خبر : 88793
تاریخ انتشار : 15 آذر 1394 21:27
تعداد بازدید : 5025

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

درباره دانشکده فرهنگ و ارتباطات

دربازه دانشکده فرهنگ و ارتباطات

دانشکده فرهنگ و ارتباطات از سال 1390 با ادغام دو دانشکده امور فرهنگی و ارتباطات راه اندازی شد . دانشکده امور فرهنگی که سنگ بنای آن با رشته مدیریت فرهنگی و هنری در سال 1380 گذاشته شد، در سال 1388 به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی و هنری و در سال 1392 در رشته روابط عمومی ناپیوسته پرداخت . دانشکده ارتباطات نیز که از  سال 1386 تاسیس شد دارای سه رشته روابط عمومی ، روزنامه نگاری در مقطع کارشناسی و تبلیغ و ارتباطات فرهنگی و رشته مدیریت رسانه در مقطع کارشناسی ارشد است. با موافقت دفتر گسترش وزارت علوم از مهر ماه 1395 رشته ادبیات پایداری هم با موافقت اصولی دفتر گسترش وزارت علوم در دانشکده راه اندازی شد.