کد خبر : 220520
تاریخ انتشار : 6 مهر 1396 8:12
تعداد مشاهدات : 426

دروسی که به حد نصاب نرسیده اند

دانشجویانی که دروسی که به حد نصاب نرسیده اند را انتخاب نموده اند در زمان مقرر برای حذف و اضافه نسبت به تغییر این دروس اقدام نمایند.

دانشجویانی که دروسی که به حد نصاب نرسیده اند را انتخاب نموده اند در زمان مقرر برای حذف و اضافه نسبت به تغییر این دروس اقدام نمایند


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :