کد خبر : 217594
تاریخ انتشار : 30 مرداد 1396 8:42
تعداد مشاهدات : 354

مراجعه دانشجویان نامبرده به دفتر مدیریت دانشکده

دانشجویان ذیل در اسرع وقت به دفتر ریاست دانشکده معماری و شهرسازی مراجعه نمایند...
دانشجویان ذیل در اسرع وقت به دفتر ریاست دانشکده معماری و شهرسازی مراجعه نمایند:
1. ملیکا علیخانی
2.دریا جمشیدی
3. فاطمه گلستانیان
4. امیر عاملی پهلوی
5. نسترن سرخوش
6. ساجده فهیمی شاد
7. آنیتا خلیفی
8. فریبا دهقانی
9. فرناز قربانی
10. فاطمه گرامی گلچین
11. ستاره فراش زاده


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :